Έναρξη της περιόδου αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΄Ερασμος+, ακαδ. έτους 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2020-2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για το πρόγραμμα  Erasmus+, να καταθέσουν αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟΣ από την Τετάρτη 26/2/2020 μέχρι την Δευτέρα 9/3/2020, ώρες γραμματείας (Δευτέρα και Τετάρτη 12-2μ.μ. και Παρασκευή 11-1μ.μ) στην κα Αποστολοπούλου Δήμητρα. Συνημμένα στην αίτηση  πρέπει να καταθέσουν και πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (απλές φωτοτυπίες).  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι οι φοιτητές να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών. Τέλος οι φοιτητές θα πρέπει να  είναι κάτοχοι των απαιτούμενων τίτλων γλωσσομάθειας που ορίζουν τα παν/μια υποδοχής, όπως περιγράφεται στο πίνακα ροής φοιτητικής κινητικότητας που επισυνάπτεται.

Αθήνα, 25/2/2020