Αιτήσεις συμμετοχής στο μάθημα «Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία»