Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου της Σχολής Οικονομικής Επιστήμης (EconLAB)