Ανακοίνωση για διδασκαλία μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020