Ανακοίνωση για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων (κανονικής και εμβόλιμης εξεταστικής) και για καταχώρηση βαθμολογίας σε μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί.