Ανακοίνωση για παράδοση διπλωματικής εργασίας | Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2024