Ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη συνέλευση του τμήματος