Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης - Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021