ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022 – 2023.

Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί ανά έτος σπουδών καθώς δεν υπάρχει σειρά κατάταξης και οι αιτούντες έχουν αξιολογηθεί μόνο βάσει των ελάχιστων ακαδημαϊκών απαιτήσεων (μαθήματα ανά έτος σπουδών μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους), όπου αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Τα κριτήρια αποκλεισμού (on-off) έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές/τριες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των τμημάτων  του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022 - 2023: