Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής | Θωμαΐδου Ειρήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής

της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
κας Θωμαΐδου Ειρήνης

με τίτλο

«Essays on International Trade and Quality»
[Επιβλέπων:  Σ. Καλυβίτης]
 

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ώρα 16:15
 

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως
στη διαδικτυακή πλατφόρμα MS Teams.

Ακολουθείτε τον σύνδεσμο:

https://bit.ly/2SywBCf

(κωδικός: 0cz9dod)