Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής | Στρατοπούλου Άρτεμις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής
της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
κας Στρατοπούλου Άρτεμις

με τίτλο

«Essays in International Economics»

[Επιβλέπων:  Π. Κωνσταντίνου]
 

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, ώρα 12:00
 

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως
στη διαδικτυακή πλατφόρμα MS Teams.

Ακολουθείτε τον σύνδεσμο:

https://bit.ly/3yPCf3g