Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Προπτυχιακούς Φοιτητές | Α΄ Ενότητα "Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές - Υπηρεσίες" | Πέμπτη 02/11 & Τετάρτη 08/11, 15.00-16.00