Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ): «Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ)

«Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης»
 

Παρασκευή 09.12.2022, 11.00-13.00, διαδικτυακά
 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης» για τους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) που έχουν αναλάβει διπλωματική εργασία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,  την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022, στις 11.00-13.00.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

  • Υποδομές Βιβλιοθήκης
  • Έντυπες συλλογές / Δανεισμός & διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές πηγές & πρόσβαση (VPN)
  • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης & επίσημες πηγές ΕΕ
  • Τεχνικές αναζήτησης & παραδείγματα
  • Αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών
  • Γενικά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
  • Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
  • Λογοκλοπή & αποφυγή της
  • Σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

Σύνδεσμος σεμιναρίου στο MS Teams: Click here to join the meeting  (Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό)