Ενημέρωση για το Θερινό Πρόγραμμα του EPLΟ: Reforms of Economic Governance In the European and Global Context

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) στο πλαίσιο της προσπάθειας του για τη προαγωγή της εκπαίδευσης και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα δημοσίου δικαίου και διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σας αποστέλλει συνοπτική ενημέρωση για τη διοργάνωση του αγγλόφωνου θερινού σχολείου με τίτλο «Global Administrative Law in Practice: Reforms of Economic Governance In the European and Global Context»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας μίας εβδομάδας (24-28 Ιουλίου), παρέχει τη δυνατότητα για εντατική κατάρτιση και απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης πάνω σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκού δικαίου και διακυβέρνησης εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές διεθνούς κύρους και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η οικονομική διακυβέρνηση στην Ε.Ε., θα αναλύσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου 2022 για την αναθεώρηση του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης και θα εξετάσουν τον ρόλο των διακυβερνητικών οργάνων και των υπερεθνικών θεσμών σε μία πιθανή διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται αφενός, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς του δικαίου, των πολιτικών και των οικονομικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από νομική, πολιτική και οικονομική οπτική, και αφετέρου, σε υπαλλήλους και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, σε δικηγόρους και σε αξιωματούχους διεθνών οργανισμών και ερευνητικών ινστιτούτων που επιθυμούν να παραμείνουν ενήμεροι για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ζητήματα ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας και να  ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Κόστος προγράμματος: 490€

Τοποθεσία : Εγκαταστάσεις EPLO στο Σούνιο

Διαδικασία αίτησης: ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους και μία επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (Letter of Motivation) στα αγγλικά στο summerschools@elgs.eu  μέχρι 30 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-GAL ή να καλείτε στο 2113110671.