Επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης από φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το χώρο της Προεδρίας και να παρακολουθήσουν την εισήγηση/παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού (ΓΓΣ) κ. Θανάση Κοντογεώργη με θέμα: «Θεσμική συνέχεια και μνήμη στο Κέντρο Διακυβέρνησης - Βήματα προόδου και προκλήσεις».

Η παρουσίαση του κ. Κοντογεώργη και η συζήτηση που ακολούθησε, κατόπιν ερωτήσεων  που υπέβαλαν φοιτητές και φοιτήτριες, συνέβαλαν στο να αναδειχθεί η σημασία: α) της «συνέχειας» των θεσμών, β) του συντονισμού του κυβερνητικού έργου, γ) του (ρυθμιστικού) προγραμματισμού, δ) της αξιολόγησης (ex-ante, on going, ex-post) δημόσιων πολιτικών, ε) της μόνιμης, επαγγελματικά συγκροτημένης γραφειοκρατίας και, στ) των διεθνών παραμέτρων λειτουργίας του σύγχρονου κράτους, όπως η υποχρέωση συμμόρφωσης σε υπερεθνικές δεσμεύσεις και κανόνες (π.χ. δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη-μέλη). Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των παραπάνω διαστάσεων εν πολλοίς αντανακλάται (και) στο πεδίο της οικονομίας, π.χ. με όρους αξιολόγησης του αξιόχρεου του κράτους από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Την επίσκεψη στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης συντόνισε ο διδάσκων του Τμήματος Γ. Οικονόμου.