Επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη θεματική της διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) γνωρίζοντας το θεσμό και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ του σύνεγγυς, παρακολουθώντας την εισήγηση του στελέχους του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Χάρη Κούντουρου με θέμα: «Σύγχρονες απειλές για τη δημοκρατία στην Ευρώπη».  

Η παρουσίαση και οι επισημάνσεις του κ. Χάρη Κούντουρου ανέδειξαν: α) τις προβλέψεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την απαγόρευση κάθε είδους διακρίσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, β) τους υφιστάμενους (ρυθμιστικού και οικονομικού χαρακτήρα) μηχανισμούς προστασίας του Κράτους δικαίου έναντι πρακτικών που «δοκιμάζουν» τις αντοχές της δημοκρατίας στην Ευρώπη και, γ) ζητήματα παραπληροφόρησης και (σκόπιμης) διασποράς ψευδών ειδήσεων. Επίσης, υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) με όρους αξιοποίησής της από τους ανθρώπους, με πρακτικά παραδείγματα της χρήσης της (π.χ. στατιστική). Ως ιστορικής αξίας χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διαμόρφωση του κανονιστικού περιεχομένου για την ΤΝ, ώστε η ΕΕ να καταστεί η πρώτη περιοχή της υφηλίου με ρητές προβλέψεις για την ΤΝ (π.χ. αναφορικά με την ταξινόμηση του επιπέδου κινδύνου από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ, την απαγόρευση της κοινωνικής βαθμολόγησης και της αναγνώρισης συναισθημάτων κτλ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υιοθέτηση της πρώτης ανάγνωσης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες για την ΤΝ.

Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από την πλευρά των φοιτητών και φοιτητριών και η παραγωγική συζήτηση που ακολούθησε συνέβαλαν στο φωτιστούν περαιτέρω: α) το εύρος και η πολυπλοκότητα των σύγχρονων απειλών για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, σε συνάρτηση και με την εφαρμογή εξελιγμένων πεδίων της ΤΝ (π.χ. μηχανική μάθηση και «αυτονόμηση» μηχανών) β) ο βαθμός επάρκειας των μηχανισμών προστασίας του Κράτους δικαίου (μεμονωμένα και συνολικά) και, γ) η (αδήριτη) ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας της δημοκρατίας έναντι κάθε είδους απειλής.

Την επίσκεψη στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συντόνισε ο διδάσκων του Τμήματος Γιώργος Οικονόμου.

More Photos