Ολοκλήρωση εγγραφής-ταυτοποίηση πρωτοετών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024