Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 | Τρίτη 21/06/2022