Ορκωμοσία Πτυχιούχων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2022 | Τρίτη 29/11/2022