Ορκωμοσία πτυχιούχων τμήματος, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2023 | Τρίτη 20 Ιουνίου 2023