Ορκωμοσία πτυχιούχων του τμήματος, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023