Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων λήψης θέματος διπλωματικής εργασίας, μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.