ΠΜΣ τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 08/09/2023

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Προκηρύξεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας Ακαδ. Ετος 2023 - 2024
2η Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 08/09/2023

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές