Πρακτική Άσκηση μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Τράπεζας της Ελλάδος στο τμήμα Ιστορικού Αρχείου