Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023