Αιτήσεις Συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος, από 19 Μαρτίου 2019 έως 4 Ιουλίου 2019.

PDF iconΠροκήρυξη 2019-20
Microsoft Office document iconΑίτηση υποβολής υποψηφιότητας
Microsoft Office document iconApplication Form

Ιστότοπος Διδακτορικού Προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/node/870