Ανακοίνωση για παράδοση διπλωματικών εργασιών | Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023