Συμμετοχή του ΟΠΑ στο Διεθνές Συνέδριο CESifo-Delphi Conference με θέμα: “Fiscal Capacity: Origins, Consequences and Challenges” (Ιούλιος 2023)