Επίσκεψη φοιτητών του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα (Απρίλιος 2024)

Την Πέμπτη 4 Απριλίου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, φιλοξένησε στα γραφεία της τους φοιτητές του ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Τους φοιτητές δέχθηκαν η κα. Παλαιολόγου Ελένη, Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, η κα. Βλαχάκη Ειρήνη, Εμπειρογνώμων της ΕΕ για θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και απόφοιτος του Διδακτορικού Προγράμματος του τμήματος ΔΕΟΣ, και ο κ. Νικήτας Βασίλης, μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων.

Οι ομιλιτές εξέθεσαν λεπτομερώς τον ρόλο και την σημασία της ΕΕ στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας και τον ρόλο και την σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας της ΕΕ, την συμβολή της ΕΕ και του ΤΑΣ στην αντιμετώπιση και ανακούφιση των πρόσφατων κρίσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα. Παρουσίασαν τον ρόλο των Θεσμών και Οργανισμών της ΕΕ στην προώθηση της Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης και τον ρόλο της Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας. Άμεσου ενδιαφέροντος των φοιτητών ήταν η παρουσίαση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μονιμότερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα Θεσμικά και λοιπά Όργανα της ΕΕ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τις παρουσιάσεις των στελεχών ακολούθησε ευρεία συζήτηση και πλήθος διευκρινιστικών και κατατοπιστικών ερωτήσεων εκ μέρους των φοιτητών του ΠΜΣ

.