Αγγλική Γλώσσα VI

Κωδικός: 
1916
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκουσα: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΚΕΛΛΥ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση.

http://www.aueb.gr/lessons/english/index.html