ΠΑΔ Ι και ΙΙ: Αποτελέσματα εισαγωγής & ανακοίνωση για τους εισαχθέντες