ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Essays in Fiscal Policy and Economic Development

Επιβλέπων: 
Παντελής Καμμάς
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Βασίλης Σαραντίδης, Γιώργος Οικονομίδης

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2020- Σήμερα: Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2018-2020: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία, τμήμα Οικονομικών Επιστημών και τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2017-2019: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2010-2017: Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών