Ορκωμοσία των Πτυχιούχων της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

 Η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2023 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρες:

  • 10:00 π.μ. όσων το επίθετο αρχίζει από Α-Μ
  • 13:00 μ.μ. όσων το επίθετο αρχίζει από Ν-Ω

στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρες:

  • 9:00 π.μ.  για την πρώτη ορκωμοσία
  • 12:00 μ.μ. για τη δεύτερη ορκωμοσία,

προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους. Κατά την προσέλευση, θα έχουν μαζί τους υποχρεωτικά, αστυνομική ταυτότητα ( ή διαβατήριο) και φοιτητική ταυτότητα (όσοι δεν την  έχουν παραδώσει).