Επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος ΔΕΟΣ στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Ιούνιος 2023)