Σεμινάριο Παρασκευή 10/6/2016, 13:00: Κωνσταντίνος Γιαννούτσος

Σεμινάριο: Παρασκευή 10/6/2016, 13:00: Κωνσταντίνος Γιαννούτσος, Indiana University School of Public Health, Department of Biostatistics: "Adjusting for incomplete death ascertainment in joint models: A multiple-imputation approach"