Υλικοτεχνική Υποδομή

Εργαστήρια Τμήματος Στατιστικής

Το Τμήμα Στατιστικής διαθέτει συνολικά 4 εργαστήρια:

Υπηρεσίες

Το Τμήμα Στατιστικής παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, κάποιες είναι οι εξής: 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της Γραμματείας (e-Γραμματεία)

Στην ηλεκτρονική Γραμματεία, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, μπορείτε:

  • Να συμπληρώσετε τη Δήλωση μαθημάτων που αφορά τους φοιτητές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
  • Να καταθέσετε βαθμούς ανά εξεταστέο μάθημα, που αφορά τους καθηγητές.
  • Να δείτε την αναλυτική βαθμολογία φοιτητή.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα απόκτησης Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τύπου user_name@aueb.gr στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου, τον οποίο διαχειρίζεται το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.). Οδηγίες για αυτή την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ασύρματη Πρόσβαση (Wireless Access)

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το δίκτυο eduroam (το οποίο δίνει δυνατότητα σύνδεσης και στους χώρους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο περιαγωγής eduroam).

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Ρυθμίζοντας τις συσκευές για το δίκτυο eduroam του Πανεπιστημίου, θα μπορούν να συνδέονται ασύρματα στο Internet από οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο στον κόσμο έχει πρόσβαση στο eduroam, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή των ρυθμισεων. Τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια βρίσκονται στο http://www.eduroam.org/

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο eduroam μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης (E-Class)

Σημαντική διευκόλυνση στη διεξαγωγή των μαθημάτων αποτελεί ο εξυπηρετητής ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (E-Class) του Πανεπιστημίου, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τους καθηγητές να έχουν έναν κοινό δικτυακό τόπο για κάθε μάθημα, στον οποίο μπορούν να καταχωρηθούν σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, σημειώσεις, βιβλιογραφία, βαθμολογίες κ.α. 
Περισσότερα για αυτή την υπηρεσία θα βρείτε στον δικτυακό της τόπο: http://eclass.aueb.gr

Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1928. Λειτουργεί στον 1 και στον 2 όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην κάλυψη των αναγκών για την επιστημονική πληροφόρηση της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου, με προοπτική την αποτελεσματική της επίδραση στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας μέσα στο διευρυμένο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή, η οποία είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, αφομοιώνοντας σε όλες τις εφαρμογές της τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας. Η έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 200.000 περίπου, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROM και μικροκάρτες). Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ περιορισμένος αριθμός στη γαλλική και γερμανική.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο. Διαθέτει δυνατότητα για άμεση, μεθοδική και φιλική αναζήτηση και ανάκτηση περιεχομένου. Εμπλουτίζεται διαρκώς και, χάρη στην ψηφιακή μορφή της, ανταποκρίνεται λειτουργικά στην ταχύτητα και στην ποσότητα παραγωγής της νέας γνώσης.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της, σε όλες τις συλλογές της, εκτός της συλλογής των περιοδικών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα και Κέντρα Τεκμηρίωσης: