Σεμινάρια Πρωτοετών Φοιτητών

Ενισχυτικές δράσεις για τους πρωτοετείς:

  • Παρουσίαση Τμήματος στην αρχή των σπουδών
  • Σεμινάριο σε Microsoft excel (6 εβδομάδων x 2 ώρες)
  • Σεμινάριο Στατιστικής με ομιλίες για τις εφαρμογές Στατιστικής σε διάφορα επιστημονικά πεδία:
  1. 19 Οκτωβρίου Δημήτρης Καρλής: "Δοκιμάζοντας φάρμακα...Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένω..."
  2. 26 Οκτωβρίου Παναγιώτης Μπεσμπέας: " Statistics in the life sciences"
  3. 9 Νοεμβρίου Παναγιώτης Παπασταμούλης: "Περιήγηση σε εφαρμογές της Στατιστικής"
  4. 23 Νοεμβρίου Ξανθή Πεντελή: "Τί δε θα μου πει η Στατιστική και πώς να αποφύγω τα λάθος συμπεράσματα"
  5. 7 Δεκεμβρίου Αθανάσιος Γιαννακόπουλος: "Εισαγωγή στην θεωρία της βέλτιστης στάσης και εφαρμογές (Introduction to optimal stopping and applications)"