Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αψεμίδης Αναστάσιος (tapsemidis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ν. Δεμίρη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Β. Βασδέκη και τον Κostas Κalogeropoulos, Assoc. Professor, Department of Statistics, London School of Economics & Political Science.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Bayesian evidence synthesis for survival extrapolation"

Γεωργίου Κυριάκος - Κρίστοφερ (kgeorgiou@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Α. Γιαννακόπουλο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Αναπλ. Καθηγητή Α.Τσεκρέκο , Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ και τον Στ.Ξανθόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Παν/μιο Αιγαίου.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Στοχαστικά Μοντέλα εφαρμοσμένα στον Πιστωτικό Κίνδυνο"

Δεμερτζή Ελισάβετ (demertzi@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Στ. Ψαράκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Μ. Κούτρα, Πανεπιστήμιο Πειραιά και τον Prof. Philippe Castagliola, University of Nantes, France. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Control Charts for Some Discrete and Continuous Distributions”.

Ζυγούρα Παναγιώτα (azygoura@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Ι. Ντζούφρα και την Καθηγήτρια Ουρανία Δαφνή, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Contributions and innovations to clinical trials designs"

Κασκούρας Χρήστος (ckaskouras@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Α. Γιαννακόπουλο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Ι.Μπαλτά, Επικ. Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Παν/μιο Αιγαίου και τον Γ.Παπαγιάννη, Λέκτορα, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Stochastic Models for European Electricity Markets (Στοχαστική Μοντελοποίηση των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρικών Αγορών)”.

Κεκεμπάνος Άγγελος (aggkekeban@aueb.gr
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Τσιαμυρτζή.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “On Modelling Dynamic Networks with a Discrete Response”.

Κορασίδης Νικόλαος (nkorasidis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Επίκουρο Καθηγητή Ν. Δεμίρη  και την Ουρ. Δαφνή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ. Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Statistical Approaches for Real World Evidence Trials"

Κρουστάλλης Ευστάθιος (ekroustallis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ν.Φράγκο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Εφαρμογές Στοχαστικών Μεθόδων στις Ασφάλειες Ζωής”.

Λερίου Ηλίας (eleriou@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ντζούφρα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Π. Δελλαπόρτα και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Δεμίρη.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Bayesian Variable Selection for Survival Analysis Models"

Μακάτης Γεώργιος (makatis@stat-athens.aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μ. Ζαζάνη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής την Καθηγήτρια κ. Ε. Ξεκαλάκη και τον Καθηγητή κ. Ν. Φράγκο.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Insurance Risk Models with Levy Process Inputs”.

Ματζοράκης Κωνσταντίνος (kmatzorakis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον καθηγητή κ. Δ. Καρλή και τον Λέκτορα κ. Π. Ρεπούση, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Statistical Methodology for Prediction and Evaluation in Team Sports (Στατιστική Μεθοδολογία για Πρόβλεψη και Αξιολόγηση στον Ομαδικό Αθλητισμό)”.

Μπαλής Αθανάσιος (ath.balis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ε. Κυριακίδη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Παντελή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Παν/μιο Θεσσαλίας και τον Επικ. Καθηγητή Θ.Δημητράκος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Επί του βέλτιστου ελέγχου στοχαστικών διαδικασιών με την μέθοδο του στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού"

Μπαρμπουνάκης Πέτρος (barmpounakis@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ν. Δεμίρη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Δ. Καρλή και τον Επίκουρο Καθηγητή Μιχαήλ Τίτσια, Τμήμα Πληροφορικής, ΟΠΑ.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "A Bayesian approach to the analysis of infectious disease data using continuous-time stochastic models"

Ναλπαντίδη Άννα (analpa@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Ι. Ντζούφρα  και τον Επίκουρο Καθηγητή Π. Παπασταμούλη.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Models for mixed mode data"

Νικολούζος Μιχαήλ (m.nikolouz@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Α. Γιαννακόπουλο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Ν.Αλικάκο, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ και τον Καθηγητή Filippo Santambrogio, Department of Mathematics, Institut Camille Jordan, University of Lyon.
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Διαδικασίες Levy, μη τοπικοί ελλειπτικοί τελεστές και εφαρμογές"

Σταθόπουλος Κων/νος (cstathop@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Βρόντο και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ε. Κυριακίδη και τον Καθηγητή κ. Ν. Φράγκο.  
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Private Insurance and its relation with the macroeconomic environment: the case of Greece (Ιδιωτική ασφάλιση και η σχέση της με το μακροοικονομικό περιβάλλον: η περίπτωση της Ελλάδος)”

Τασούλη Φωτεινή (fottasouli@aueb.gr)
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Β. Βασδέκη και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και την Καθηγήτρια Irini Moustaki, Department of Statistics, London School of Economics. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Topics in estimation and goodness-of-fit in mixed latent variable models.

Τζάι Λάμπης (lampistzai@aueb.gr)
Έγινε δεκτός και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ι. Ντζούφρα και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή Franco Taroni, School of Criminal Justice (ESC), University of Lausanne και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Bozza Silvia, Department of Economics, Ca Foscari University of Venice 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Forensic inference and statistics around dynamic signatures data (Δικανική συμπερασματολογία και στατιστική γύρω από δεδομένα δυναμικών υπογραφών)”

Τσαμτσακίρη Παναγιώτα (ptsamtsak@aueb.gr
Έγινε δεκτή και ενεγράφη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δ. Καρλή και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Ι. Ντζούφρα και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Βρόντο. 
Θέμα της διδακτορικής διατριβής: “Modeling Multivariate Time Series (Διακριτές Πολυμεταβλητές Χρονοσειρές)”.