Διοικητικό Προσωπικό

Προσωπικό Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου (Αν. Προϊσταμένη)

(210)-8203111

xkiki@aueb.gr

Αλίκη Σπυροπούλου

(210)-8203112 aspyrop@aueb.gr
Σοφία Αναστασίου

(210)-8203113

sofiaana@aueb.gr

Mail Γραμματείας

prosec@aueb.gr

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αργυρώ Σμυρνάκη

(210)-8203681

smyrnaki@aueb.gr

Μάρω Χρυσανθοπούλου

(210)-8203681

marochr@aueb.gr

Mail Γραμματείας

masterst@aueb.gr

Εργαστήριο Προπτυχιακών Σπουδών

Νικόλαος Μωραΐτης

(210)-8203162

moraitis@aueb.gr

Mail Εργαστηρίου

labanton@stat-athens.aueb.gr

Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών – Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Τατιάνα Μίχου

(210)-8203863/ 162

tamihou@aueb.gr