Ώρες Γραφείου

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2023 – 24

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασίλειος Βασδέκης Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408 210-8203529

Δευτέρα: 14:00-16:00

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801

Τετάρτη: 12:00-13:00

Πέμπτη: 12:00-13:00

Πέτρος Δελλαπόρτας

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Δευτέρα: 15:00-16:00

Παρασκευή: 15:00-16:00

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Πέμπτη: 16:00-17:00

Παρασκευή: 15:00-16:00

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή: 13:00-15:00

Επαμεινώνδας Κυριακίδης

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203585

Δευτέρα: 11:00-13:00
Αλεξάνδρα Λειβαδά Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος 210-8203521 Τρίτη: 11:30-13:30
Ιωάννης Ντζούφρας Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410 210-8203968 Δευτέρα: 11:00-13:00
Στυλιανός Ψαράκης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος 210-8203541 Πέμπτη: 12:15-14:15

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Παρασκευή: 9:00-11:00

Ευάγγελος Ιωαννίδης Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος 210-8203545

Σε νόμιμη άδεια

Παναγιώτης Μπεσμπέας Κοδριγκτώνος 12, 3oς όροφος 210-8203502 Τρίτη: 11:00-13:00
Ιουλία Παπαγεωργίου Κοδριγκτώνος 12, 5oς όροφος 210-8203583 Πέμπτη: 11:00-13:00

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527

Πέμπτη: 13:00-14:00

Παρασκευή: 12:00-13:00

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής Τροίας 2 Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, γραφείο 411 210-8203926  Σε νόμιμη άδεια

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σταύρος Βακερούδης Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος 210-8203525 Πέμπτη: 11:00-13:00
Νικόλαος Δεμίρης Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών, 4ος όροφος 210-8203569 Τρίτη: 15:00-17:00

Αλέξανδρος Ζυμπίδης

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Πέμπτη: 13:00-15:00

Παπασταμούλης Παναγιώτης Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος, Γραφείο 2 210-8203454 Παρασκευή 11:00-13:00
Ξανθή Πεντελή Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος, Γραφείο 2 210-8203454 Σε νόμιμη άδεια

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203802

Πέμπτη: 11:00-13:00

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203509

Τρίτη: 10:00-11:00

Τετάρτη: 10:00-11:00

Εντεταλμένος Διδάσκων

Ευάγγελος Μελάς Πέμπτη: 13:00-15:00
Κωνσταντίνος Μπουραζάς Τροίας 2, Γραφείο 208 Tετάρτη: 11:00-13:00
Χρήστος Θωμαδάκης Δευτέρα: 11:00-13:00 μέσω συνδέσμου teams
Βασίλειος Χασιώτης Τροίας 2, Γραφείο 208 Tετάρτη: 14:00-16:00
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Κωνσταντίνος Πατέρας Εργαστήριο Αντωνιάδου, Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ Δευτέρα: 11:00-13:00