Πρακτική Άσκηση/ Internships

Πρόγραμμα Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ

Internship Program of the Department of Statistics of AUEB

Το Τμήμα Στατιστικής τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Στο πρώτο πτυχίο συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ενώ στο μεταπτυχιακό επίπεδο έχει αναπτύξει ένα οργανωμένο επίπεδο συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου της επιστήμης δεδομένων, της Στατιστικής, Αναλυτικής Δεδομένων και της Βιοστατιστικής για τη διενέργεια συνεργατικής έρευνας. Στο πρόγραμμα έχουν συμμετέχει ως τώρα η IQVIA, η ELVAL, FSF-Hellas, Fantasy Sports interactive και η Cube-rm ενώ συνεργασία υπάρχει και με την EY και τo Imed (σε διενέργεια διπλωματικών διατριβών).

Περιληπτικά υπάρχουν τα ακόλουθα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης

Προπτυχιακές Σπουδές: Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης καθώς και ο σχετικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του αρμόδιου γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825

E-mail: apan@aueb.gr

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00 – 15:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Πλήρες Internship και Διπλωματική

 • Διάρκεια 6-12 μήνες.
 • Η εταιρεία με τον Δντη μεταπτυχιακού καθορίζουν το θέμα της διπλωματικής που να έχει ενδιαφέρον και για τα δύο μέρη.
 • Συνεντεύξεις γίνονται το Φεβρουάριο μετά το τέλος της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου
 • Η εταιρεία ανακοινώνει τη θέση στους φοιτητές μας (μέσω της γραμματείας) και αυτοί δηλώνουν ενδιαφέρον
 • Η εταιρεία επιλέγει με δικές της διαδικασίες τον κατάλληλο υποψήφιο 
 • Η εταιρεία καθορίζει ωράριο εργασίας και αμοιβή (την οποία αναλαμβάνει πλήρως)
 • Ο Φοιτητής έχει την υποχρέωση να συναντάει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ακαδημαϊκό του επιβλέποντα. Από κοινού συναντήσεις και με τους εκπροσώπους της εταιρείας επίσης πρέπει να γίνονται σε πιο αραιά διαστήματα με σκοπό την εξέταση της προόδου του φοιτητή.

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Κοινή Διπλωματική

 • Διάρκεια 6-12 μήνες.
 • Η εταιρεία με τον Δντη μεταπτυχιακού καθορίζουν το θέμα της διπλωματικής που να έχει ενδιαφέρον και για τα δύο μέρη.
 • Δεν υπάρχει σχέση εργασίας
 • Ο φοιτητής εργάζεται πάνω στο θέμα χωρίς υποχρέωση εργασίας με την εταιρεία.
 • Η επιλογή του φοιτητή γίνεται τον Ιούνιο 2022 σύμφωνα με τη διαδικασία του ΟΠΑ (η εταιρεία δεν έχει λόγο στην επιλογή φοιτητή)
 • Φοιτητής έχει την υποχρέωση να συναντάει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ακαδημαϊκό του επιβλέποντα. Από κοινού συναντήσεις και με τους εκπροσώπους της εταιρείας επίσης πρέπει να γίνονται σε πιο αραιά διαστήματα με σκοπό την εξέταση της προόδου του φοιτητή.
 • Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής, κοινοποιούνται τα αποτελέσματα στην Εταιρεία και διερευνούμε τρόπους περεταίρω εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανεξάρτητο Internship 

Αυτός ο τύπος internship αναφέρεται κυρίως στις εταιρείες που έχουν δικά τους προγράμματα που δεν μπορούν να αλλάξουν ή να προσαρμοστούν σε συνεργασία με το Τμήμα μας.

 • Το τμήμα βοηθά στην κοινοποίηση της θέσεις στους τελειόφοιτους μεταπτυχιακούς ή/και στους πρόσφατους απόφοιτους
 • Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με τη συγγραφή διπλωματικής του φοιτητή

Internship μερικής απασχόλησης για τελειόφοιτους Υποψήφιους διδάκτορες

 • Διάρκεια 6-24 μήνες
 • Προτεινόμενο ωράριο 4-5 ώρες ημερησίως ή 2-3 μέρες την εβδομάδα (πλήρους ωραρίου) για να μην εμποδίζεται η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.
 • Συνήθως αφορά Υποψήφιους διδάκτορες στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών
 • Σκοπός είναι η εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθοδολογιών που έχει αναπτύξει στις διδακτορικές του σπουδές στην πράξη
 • Μπορεί να μην είναι άμεσα συνδεδεμένη με την διδακτορική του έρευνα/διατριβή αλλά δεν προτείνεται.
 • Η εταιρεία καθορίζει ακριβώς το ωράριο και τις αμοιβές