Ιστορικό

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών. Μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1926, ονομασία που κράτησε μέχρι το 1989, οπότε και πήρε τη σημερινή του ονομασία. Η  εξέλιξη των οικονομικών επιστημών είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη εξέλιξη στην εξειδίκευση της εκπαίδευσης που παρείχε.

Το 1984 στα υπάρχοντα τμήματα προστέθηκε το τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής. Το 1989, με τη δημιουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα χωρίστηκε στα τμήματα Στατιστικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

Στο Τμήμα Στατιστικής λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καθώς και Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστικής Μερικής Φοίτησης παρέχει τις εξής κατευθύνσεις:

Πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Στο Διδακτορικό Πρόγραμμα αυτή την στιγμή απασχολούνται 19 υποψήφιοι Διδάκτορες.