Συνέδρια

Το Τμήμα Στατιστικής διοργανώνει και συμμετέχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων στον ευρύτερο χώρο της Στατιστικής επιστήμης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα:

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Over the last years, R has become the prevalent statistical computing tool for statisticians worldwide. The aim of this course is to introduce graduate students and professional statisticians and data scientist to the basic principles of R including modern statistical modeling, classification and Bayesian approaches.

This Summer School on R is intended for Statistics graduates, M.Sc. and Ph.D. students, junior researchers, lecturers at universities, and professionals working in industry. Participants are expected to have a good background in statistics and a strong interest in statistical computing. Although an introductory session will introduce the basic logic and functions of R, some familiarity with R or at least with statistical computing is desirable. 

There have already been 2 installments of the R Summer School. 

Greek Stochastics is a team of Greek Statisticians with overlapping research interests and coalescent research genealogy. On a voluntary basis, they organize a yearly summer workshop that includes short courses, contributed talks and poster presentations. This is a list of past and future meetings:

AUEB Sports Analytics Group is an academic group of high class quantitative scientists working on the field of Sport Analytics including topics such as modelling and prediction of sports outcomes, sport Economics, performance analysis, visualization and measuring competitive balance. 

The aim of the team is promote the implementation of high quality quantitative analysis in Sports both academically and professionally. 

The objective of the school is to bring together postgraduate students, PhD candidates and researchers as well as market practitioners in the rapidly developing field of stochastic finance. The school is focused on advanced courses which form the basis for discussion and interaction between the participants.

The Summer School has been successfully running for 19 consecutive years, since 2004.

  • Series of Meetings in Statistics

This series of meetings was originally motivated by discussions between the Greek and Italian Statistical community. The intention is to continue the tradition of this series of meetings and extend participation from the broader statistical community. 

There have already been three installments of the meetings:

  • 2017: Fourth Meeting on Statistics @ Florence, Italy, 3-5 July 2017
  • 2015: Third Meeting on Statistics @ Athens, 24-26 June 2015 
  • 2010: Second Greco-Italian Meeting of Statistics @ Porto San Paolo, Sardegna, Italy
  • 2008: First Athens-Pavia Meeting on Statistics @ Mati, Attica, Greece