22ο European Young Statisticians Meeting

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή (European Regional Committee, ERC) της Bernoulli Society επέλεξε να αναθέσει τη διοργάνωση του 22ου European Young Statisticians Meeting (EYSM 2021) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πρόταση που κατατέθηκε από την τοπική οργανωτική επιτροπή την οποία απαρτίζουν μέλη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Host Institution), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών-ΣΑΧΜ), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής), και η Bernoulli Society (http://www.bernoulli-society.org).

Την πρόταση επιμελήθηκαν και κατέθεσαν οι Παρπούλα Χ. (Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μηλιένος Φ. (Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Ρακιτζής Α. (Επικ. Καθηγητής, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Μακρίδης Α. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Παπασταμούλης Π. (Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Καλαματιανού Α. (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και τον Καθηγητή Καραγρηγορίου Α. (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Το European Young Statisticians Meeting αποτελεί σημείο συνάντησης νέων ερευνητών (περίπου μέχρι την ηλικία των 30 ετών) που δραστηριοποιούνται στην ερευνητική περιοχή της Στατιστικής και διοργανώνεται από τη Bernoulli Society κάθε 2 χρόνια. Συμμετέχουν νέοι/νέες ερευνητές/ερευνήτριες από όλη την Ευρώπη, με κάθε χώρα να στέλνει έως και 2 εκπροσώπους σε αυτό.

Περισσσότερες λεπτομέρειες για τη διοργάνωση θα ανακοινωθούν σύντομα.