Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Στατιστική

ΛΙΣΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2022
Ημ/νία Πτυχίου Ονοματεπώνυμο Τίτλος Εργασίας Επιβλέπων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
5/10/2022 Καλογερά Αικατερίνη The effect of trust in the EU economic growth, through microenterprises Α.Λειβαδά Εφαρμοσμένη
5/10/2022 Γκαρούτσου Αναστασία Η επίδραση της τηλεργασίας στην εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και στο Stress κατά την διάρκεια του Covid-19 Α.Λειβαδά Εφαρμοσμένη
29/9/2022 Πατσαρούχα Ιωάννα ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Ι.Ντζούφρας Εφαρμοσμένη
27/9/2022 Νίκας Παναγιώτης ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ι.Βρόντος Εφαρμοσμένη
27/9/2022 Καλίγκα Ειρήνη Τεχνικές Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών για Μεγάλο Όγκο Δεδομένων Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
27/9/2022 Λαμπρινάκος Κυριάκος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΑΕΠ Ι.Βρόντος Εφαρμοσμένη
21/9/2022 Παγκράτη Κυριακή CLUSTERING MIXED TYPE DATA Π.Παπασταμούλης Εφαρμοσμένη
16/9/2022 Μουστάκα Σοφία ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕΫΖΙΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ι.Ντζούφρας Εφαρμοσμένη
7/9/2022 Πράπα Σοφία-Ειρήνη Στατιστική Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2008-2019 Π.Παπασταμούλης Εφαρμοσμένη
15/7/2022 Παιδούλιας Αθανάσιος Χρήση δεδομένων-συμβάντων (event data) για την πρόβλεψη της ατομικής απόδοσης στο ποδόσφαιρο Δ.Καρλής Εφαρμοσμένη
1/7/2022 Μπαρτσώκας Ντέιβιντ-Παντελής Customer Segmentation in Marketing using Classification algorithms and Clustering based on RFM analysis Ι.Παπαγεωργίου Εφαρμοσμένη
10/6/2022 Τσιρακίδης Ευάγγελος Deep Learning: Θεωρία, υπολογιστικές μέθοδοι για την υλοποίησή τους και
εφαρμογή ταξινόμησης πιστωτικού κινδύνου
Αθ.Γιαννακόπουλος Εφαρμοσμένη
17/5/2022 Μαρβάκης Στυλιανός ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ COPULAS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αθ.Γιαννακόπουλος (Α.Ζυμπίδης, Γ.Παπαγιάννης) Εφαρμοσμένη
13/4/2022 Καλλιώρα Αγγελική Δειγματοληψία Αποδοχής στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
15/3/2022 Μαγειρίας Ιωάννης Ο Ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της εμφάνισης του Ν.Δεμίρης Εφαρμοσμένη
5/1/2022 Αλεξόπουλος Γεώργιος Serum Uric Acid, Endothelial Function, and Small Vessel Remodeling: A Compound Association in Humans Β.Βασδέκης Ιατρική
Ημ/νία Πτυχίου Ονοματεπώνυμο Τίτλος Εργασίας Επιβλέπων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
16/11/2021 Τσάμη Κωνσταντίνα Ανάλυση συστάδων σε μικτού τύπου δεδομένα Δ.Καρλής Εφαρμοσμένη
12/10/2021 Κυριακόπουλος Βαγγέλης Κατανομή Poisson Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
12/10/2021 Ντιούκας Λεωνίδας Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης Αποφάσεων με και χωρίς Πειραματισμό Ε.Κυριακίδης Εφαρμοσμένη
5/10/2021 Τσάμη Πηνελόπη Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας στη Βιομηχανία των Τροφίμων Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
30/9/2021 Παρδάλη Σοφία Breast Cancer Classification via Statistical Learning Techniques, with applications to the Wisconsin Diagnostic Data Set Ν.Δεμίρης Εφαρμοσμένη
29/9/2021 Καρράς Ορφέας INVESTMENT TIMING UNDER UNCERTAINTY Αθ.Γιαννακόπουλος Εφαρμοσμένη
28/9/2021 Τσιαπής Κωνσταντίνος Μέθοδοι Εκτίμησης της Αξίας Ακινήτων Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
28/9/2021 Νανόπουλος Παναγιώτης Portfolio Optimization: Theoretical models and practical applications Ι.Βρόντος Εφαρμοσμένη
23/9/2021 Παλλαντζά Παρασκευή Cluster Analysis of Compositional Data
Εφαρμογή Συσταδοποίησης του καφέ με βάση πτητικές ενώσεις που εμφανίζονται στο άρωμα εμπορικών δειγμάτων του
Ι.Παπαγεωργίου Εφαρμοσμένη
17/9/2021 Κουτσογκίλας Ιωάννης Μπεϋζιανές και μη Μπεϋζιανές Μέθοδοι για την Προβλεψιμότητα Χρηματιστηριακών Δεικτών Ι.Βρόντος Εφαρμοσμένη
16/9/2021 Νικολογιάννης Χρήστος Προσδιορισμός Πιθανοτικών Προβλέψεων Ν.Δεμίρης Εφαρμοσμένη
7/6/2021 Μανθόπουλος Δημήτριος Εφαρμογή Μεθόδων Μηχανικής/Στατιστικής Μάθησης στην πρόβλεψη ψευδών ειδήσεων Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
27/5/2021 Σίμος Ιωάννης Μαρκοβιανά Μοντέλα Αποφάσεων με Αριθμητικές Εφαρμογές Ε.Κυριακίδης Ποσοτικές
27/4/2021 Δανιάς Παναγιώτης Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συναρτήσεων Copula σε Python 3.8.3 Αθ.Γιαννακόπουλος Εφαρμοσμένη
11/3/2021 Μαργέτης Ιωάννης Εισαγωγή στον Δυναμικό Προγραμματισμό Ε.Κυριακίδης Εφαρμοσμένη
2/3/2021 Γκίκας Δημήτριος Ταξινόμηση: Ανάλυση μεθόδων ταξινόμησης και αξιολόγηση της διακριτικής τους ικανότητας σε βάση δανείων αποτελούμενη από μη εξυπηρετούμενα (defaulted) & εξυπηρετούμενα (non- defaulted) στεγαστικά δάνεια Ι.Παπαγεωργίου Εφαρμοσμένη
26/2/2021 Χαραμής Ευάγγελος Εκτιμώντας τις κατοχές των ομάδων μπάσκετ που λαμβάνουν μέρος στην Ευρωλίγκα Ι.Ντζούφρας Εφαρμοσμένη
26/2/2021 Σάρδη Πολυξένη Ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της καραντίνας την περίοδο της πανδημίας Covid-19 Α.Κωστάκη Εφαρμοσμένη
24/2/2021 Δημητρακοπούλου Παρασκευή Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Θνησιμότητας από Covid-19 Α.Κωστάκη Εφαρμοσμένη
22/2/2021 Ντεντοπούλου Ελένη-Μαρία Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών στην Περίπτωση Συσχετισμένων Διεργασιών – Εφαρμογές στους Τομείς Ιατρικής Περίθαλψης, Βιομηχανίας και Λογιστικής Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
17/2/2021 Σταματίου Μαριάνθη Πρόβλεψη Χρηματιστηριακών Δεικτών με τη Χρήση Σημειακής Παλινδρόμησης Ι.Βρόντος Εφαρμοσμένη
13/2/2021 Παπαδόπουλος Νικόλαος-Παναγιώτης Εφαρμογή Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης και Στατιστικής Ανάλυσης για την Ικανοποίηση των Εργαζομένων Ι.Παπαγεωργίου Εφαρμοσμένη
21/1/2021 Παραμυθιώτης Παναγιώτης Παίγνια μηδενικού αθροίσματος δύο παικτών με αριθμητικά παραδείγματα (zero sum games) Ε.Κυριακίδης Εφαρμοσμένη
18/1/2021 Κιτσικόπουλος Αθανάσιος MODELLING BASKETBALL DATA Δ.Καρλής Εφαρμοσμένη
15/1/2021 Παπαδημητρίου Νικόλαος Dealing with missing values on variables using multiple imputation methods to Cox regression
analysis
Β.Βασδέκης Εφαρμοσμένη
11/1/2021 Μουστάκη Ζηνοβία-Ευτέρπη Introduction to Game Theory with Numerical Applications Ε.Κυριακίδης Εφαρμοσμένη
Ημ/νία Πτυχίου Ονοματεπώνυμο Τίτλος Εργασίας Επιβλέπων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
20/10/2020 Βλασερού Γεωργία Αρνητική Διωνυμική Κατανομή και Προσεγγίσεις μεταξύ κατανομών Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
3/9/2020 Σίβαρης Νικόλαος Mutual fund performance evaluation Ι.Βρόντος Εκπαιδευτικοί
27/7/2020 Τζιώτης Δημήτριος A review of Convex Analysis and Optimization with applications to Stochastic Approximation and Statistical Learning Αθ.Γιαννακόπουλος Εφαρμοσμένη
27/4/2020 Δημητρακάκη Αλεξάνδρα The use of logistic regression models in meta-analysis (Η χρήση των μοντέλων της λογιστικής παλινδρόμησης στη μετα-ανάλυση) Β.Βασδέκης Ιατρική
13/4/2020 Γεωργάκης Γεώργιος Bayesian Inference in Pharmacokinetic / Pharmacodynamic models using Monte Carlo Methods Ν.Δεμίρης Ιατρική
16/3/2020 Φερέτη Λουκία-Μαρία Forecasting Recessions with Logistic Regression Models Ι.Βρόντος Εφαρμοσμένη
5/3/2020 Αλεξιάδη Ευδοκία Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας σε Ασφαλιστική Εταρεία Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
10/2/2020 Σουρβίνου Δήμητρα Η εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας σε δυαδικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο full matching στο propensity score Β.Βασδέκης Ιατρική
10/1/2020 Νικολαΐδης Ιωάννης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Δεδομένων Χρονοσειρών Στ.Ψαράκης Εφαρμοσμένη
Λίστα όλων των διπλωματικών εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδίκευσης στην Στατιστική 
Λίστα όλων των πτυχιακών εργασιών μπορείτε να βρείτε εδώ.