Επίτιμοι Διδάκτορες

Επίτιμοι Διδάκτορες Τμήματος Στατιστικής

  • Boris Gnedenko (1993), Member of the U.S.S.R. Academy of Sciences, Professor, Lomonoshov University, Moscow.
  • Leslie Kish (1997), Professor Emeritus, University of Michigan, USA
  • Sir David R.Cox (1998), Professor, University of Oxford, UK
  • C.R.Rao (1999), Eberly Professor of Statistics, Pennsylvania State University, USA
  • Ioannis Karatzas, (2005), Professor, Columbia University, USA
  • Persi Diaconis, (2009), Professor, Stanford University, USA.