Γιατί να κάνω master στην Στατιστική

M.Sc. in Statistics

Athens University of Economics and Business

Σύγχρονες Μεταπτυχιακές Σπουδές ποιότητας με μεγάλο κύρος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

 

Γιατί να επιλέξετε τα Μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Στατιστικής:

  • Κάθε χρονιά προβλέπονται υποτροφίες για την εκπόνηση της διατριβής όπως π.χ. από την ΕΛΒΑΛ και την Frontier Science Foundation Hellas. Επίσης, την ακαδημαϊκή χρόνια 2015-16, δόθηκε η δυνατότητα σε ένα φοιτητή να κάνει internship (με αμοιβή) για 6 μήνες στην εταιρεία MAPI στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας ενώ υπάρχει προοπτική επέκτασης αυτής της συνεργασίας και τα επόμενα χρόνια.
  • Υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο ERASMUS όπου μπορεί ο φοιτητής να εκπονήσει τη διατριβή του σε πανεπιστήμια στην Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο κ.α.
  • Οι απόφοιτοί μας βρίσκουν εύκολα εργασία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό λόγω του κύρους του μεταπτυχιακού μας.
  • Οι απόφοιτοί μας μπορούν εύκολα να διεκδικήσουν υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό με υποστήριξη και καθοδήγηση των Μελών ΔΕΠ.
  • Οργανωμένη σειρά σεμιναρίων τόσο ερευνητικού όσο διδακτικού χαρακτήρα προσκαλώντας διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο της Στατιστικής επιστήμης όπως η Gerda Claescens, Gonzalo Garcia-Donato, Brendan McCabe, Omiros Papaspiliopoulos, Andrew Womack, David Rossel, Alan Agresti, Sir David Cox, Ioannis Karatzas, Leslie Kish, Silvia Canione, Helene Massam και άλλοι.

Ποιοι είμαστε

Το Τμήμα Στατιστικής αποτελείται από 21 μέλη ΔΕΠ που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων της Στατιστικής και συγγενών αντικειμένων όπως: Ανάλυση Δεδομένων, Στοχαστική Ανάλυση, Υπολογιστική Στατιστική, Στατιστική κατά Bayes, Βιοστατιστική, Στοχαστικά Επιδημικά Μοντέλα, Ψυχομετρία, Αθλομετρία, Δειγματοληψία, Επίσημες Στατιστικές, Περιβαλλοντολογική Στατιστική, Στατιστική στην Οικολογία, Χρονοσειρές, Χρηματοοικονομικά μοντέλα, Επιχειρησιακή Έρευνα,  Αναλογιστική Επιστήμη.

Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν μεγάλη εμπειρία έρευνας και δίκτυο συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τομείς ενδιαφέροντος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Σύγχρονες Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων

Το Μεταπτυχιακό δίνει έμφαση στην εφαρμογή των μεθόδων και ανάλυση πραγματικών εφαρμογών. Μέσα από την εφαρμογή των συγχρόνων στατιστικών μεθόδων μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήματα όπως:

  • Ποιός θα κερδίσει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος;
  • Ποιά είναι η καλύτερη επένδυση των χρημάτων σας;
  • Ποιός θα πεθάνει στο επόμενο επεισόδιο του Game of Thrones;

Στοχαστική ανάλυση και Χρηματοοικονομικά

Ένας από τους σημαντικούς στόχους του προγράμματος είναι οι φοιτητές να έχουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και έκθεση σε μεθόδους μαθηματικών χρηματοοικονομικών μεθόδων.

Υπολογιστικές Μέθοδοι και Μεγάλα Δεδομένα

Δίνεται έμφαση στη χρήση σύγχρονων στατιστικών εργαλείων όπως η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R και η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών σε μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data).

Προγράμματα Σπουδών

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα γνωστικά πεδία:  Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Υπολογιστική Στατιστική και Μεγάλα Δεδομένα, Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα γνωστικά πεδία: Ανάλυση Δεδομένων, Βιοστατιστική, Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων, Εφαρμοσμένες πιθανότητες.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Διατμηματικό Πρόγραμμα με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ)

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Στοχαστική και Στατιστική Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικού, Ασφαλιστικού και Αναλογιστικού κινδύνου, Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου, Τεχνικές Επιλογής Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων (Διατμηματικό Πρόγραμμα με το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ)

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η διεπιστημονική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ. Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι ΤΕΙ. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας στην περίπτωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Στατιστική, ενώ για τα υπόλοιπα τρία προγράμματα ο χρόνος είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Τα Προγράμματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα (με δίδακτρα).

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία των Μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων

Τηλέφωνο:  ++30 2108203681/ 692

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: masterst@aueb.gr

Web:  https://www.aueb-analytics.gr/

Τμήμα Στατιστικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203681/ 692