87% ικανοποίησης των αποφοίτων του τμήματος Στατιστικής

87% το ποσοστό ικανοποίησης των αποφοίτων του τμήματος Στατιστικής