Μεταδιδάκτορες

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

Επιβλέπων

Τίτλος/Θέμα

1

Γιαννίκης

Δημήτριος

Π.Δελλαπόρτας

Exploring Co-movements and Co-Jumps via Bayesian Dynamic Financial Networks

2

Καλπινέλλη

Ευαγγελία

Α.Γιαννακόπουλος

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Υπερβολικών Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά

3

Καλπινέλλη

Ευαγγελία

Ν.Φράγκος

Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις με Εφαρμογές

4

Καρταλά

Ξανθή-Ισιδώρα

Α.Γιαννακόπουλος

Στοχαστικός Έλεγχος Γραμμικών ΠΟΣΔΕ με Τυχαίους Συντελεστές και Εφαρμογές στα Οικονομικά

5 Κορρέ Αντωνία Β.Βασδέκης Bias Reduction in Random Effect Logistic Estimators for Binary Responses
6

Λάππας

Παντελής

Α.Γιαννακόπουλος

Evolutionary Clustering for Credit Scoring

7

Λύκου

Αναστασία

Ι.Ντζούφρας

Μπευζιανή Επιλογή μεταβλητών με τη χρήση LASSO και σχετικών μεθόδων (Bayesian variable LASSO selection and related methods)

8

Μανασής

Βασίλειος

Ι.Ντζούφρας

Αγωνιστική Ισορροπία (Competitive Balance) στο Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο 

9

Μανασής

Βασίλειος

Ι.Ντζούφρας

Bayesian Inference of Competitive Balance Measures

10

Μπαλτάς

Ιωάννης

Α.Γιαννακόπουλος

Robust stochastic optimal control: viscosity solutions and applications

11

Μπαλτάς

Παύλος

Α.Κωστάκη

Δημογραφία

12 Μπουράνης Λάμπρος Ν. Δεμίρης Bayesian inference and model selection for stochastic epidemics
13

Νικολακόπουλος

Σταύρος

Ι.Ντζούφρας

Using Evidence Synthesis Techniques in Bayesian Variable Selextion for large n - small p datasets

14

Παππάς

Δημήτριος

Ν.Φράγκος

Applications of Optimization in Finance

15

Πεντελή

Ξανθή

Δ.Καρλής

Count Time Series Models for Syndromic Surveillance and Outbreak Detection

16

Περιστερά

Παρασκευή

Α.Κωστάκη

Μελέτη της Καμπύλης Γονιμότητας των Ανδρών και Μελέτη Τεχνικών Wavelets για την Εκτίμηση Δημογραφικών Φαινομένων

17

Περράκης

Κωνσταντίνος

Ι.Ντζούφρας

Επιλογή μεταβλητών κατά Bayes με τη χρήση δυναμικών-μεταγενέστερα-αναμενόμενων κατανομών πρότερης πληροφορίας

18

Πετραλιάς

Αθανάσιος

Ι.Ντζούφρας

Bayesian Analysis of Marginals Association Log-Linear with Graphical Representation

19

Πετραλιάς

Αθανάσιος

Π.Δελλαπόρτας

Bayesian Hierarchical Mixtures Models for Multivariate Regression

20

Πλατανιώτης

Αναστάσιος

Π.Δελλαπόρτας

Πολυμεταβλητά Στοχαστικά Μοντέλα Διακύμανσης και Μοντέλα Ισολογισμών

21

Πολύμερος

Απόστολος

Ε.Πανάς

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

22

Ρουμελιώτη

Ελένη

Μ.Ζαζάνης

Applications of Malliavic Calculus to Stochastic Simulation in Insurance and Finance

23

Σαχλάς

Αθανάσιος

Στ.Ψαράκης

Στοχαστικά Μοντέλα Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών για Ιατρικές Διεργασίες και Διεργασίες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

24

Τζουγάς

Γεώργιος

Ν.Φράγκος

Estimates and Bootstrap Confidence Intervals for Premium Rates in MTPL Insurance

25

Φλώριος

Κωνσταντίνος

Β.Βασδέκης

Συμπερασματολογία σύνθετης πιθανοφάνειας σε δυναμικά μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών για διαμήκεις (στο χρόνο) πολυμεταβλητούς πίνακες συνάφειας

26 Χασιώτης  Βασίλειος Δ.Καρλής Optimal Selected Subdata for Big Data Regression