Μ.Sc. in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

​Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους.​ Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία

(1) Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου

(2) Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου

(3) Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων το 5ο αφιερώνεται στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται 2 απογεύματα την εβδομάδα.

Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) εγκαινίασαν την έναρξη συνεργασίας τους με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 5ετούς διάρκειας με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Λίστα Μαθημάτων:

​Σε κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται από τρία μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. 

Πρώτο Εξάμηνο

​ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δεύτερο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τρίτο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τέταρτο Εξάμηνο

​ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

​Πέμπτο Εξάμηνο

​Διπλωματική Εργασία (30 ΠΜ)

​Μια σύντομη περιγραφή των μαθημάτων βρίσκεται εδώ​. 

​Ο κανονισμός  σπουδών βρίσκεται εδώ.

​Προκήρυξη του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων.

Website

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΜΣ με τίτλο " Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου" του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται εδώ​.